تاريخ : 91/09/13 | 22:8 | نویسنده : painter Gh
تابلو کار شده با کنته و ذغال

09387191440


برچسب‌ها: قو, منظره, دریا, غروب, نیزار

تاريخ : 91/09/04 | 8:11 | نویسنده : painter Gh

نقاشی با مداد رنگی تابلو پاییز

09387191440برچسب‌ها: پاییز, پرسپکتیو طبیعت, منظره, درخت, کوه

ادامه مطلب